Sabrina Miedema

“The essence of your work is that you make change happen.
If there isn’t change then why did you even bother?”

Met veel zorg aandacht maak ik trainingen op maat. Door met u in gesprek te gaan, sluit ik aan op uw wensen om zo de beoogde doelen te behalen.

Activerende didactiek (online)

Activerende didactiek is een verzamelbegrip voor alles wat een leraar inzet binnen de les om de (denk)activiteit van zijn leerlingen te prikkelen. Gericht op de ordening van het lesaanbod en de werkvormen die hierbij worden ingezet. De hersenen van de leerlingen worden hierbij gestimuleerd, zodat de leerlingen actief leren.
Activerende didactiek en samenwerkend leren wordt veel ingezet om de leerlingen te motiveren waarbij zij actief en gevarieerd met de leerstof aan de slag gaan.

Storytelling

Wij mensen zijn verhalen vertellers, als sinds de oudheid brengen we zo onze wijsheden over aan de volgende generaties. Verhalen hebben iets magische en de wetenschap bewijst hoe je hormonen en neurotransmitters vrij kan maken om zo je boodschap zo effectief mogelijk over te brengen.  En daar waar je emoties weet vrij te maken, zijn de neurale verbindingen in de brein sterker, waardoor het geleerde beter beklijft. Als je het zelf hebt ervaren is er ‘no way back’!

Presentatievaardigheden

Overtuigend presenteren, door het opbouwen van een krachtige boodschap, die je afstemt op de belangen van je luisteraar. Houding, stem- en ruimte gebruik zijn hierbij van belang.

Gedragsstijlen

Wij mensen zijn allemaal verschillend en daar waar er veel samengewerkt wordt, zal dat met de een soepeler verlopen dat met de ander. Hoe is dat toch, dat de ene persoon je al doet zuchten als hij de ruimte betreed, terwijl je met de ander niet uitgepraat raakt.

Als docent of leidinggevende is het in de begeleiding nodig om gedrag te sturen zonder dat de ander dit gelijk opmerkt. Daarvoor moet je het gedrag wel eerst herkennen en begrijpen alvorens het te kunnen beïnvloeden.

Coaching

Help anderen effectief vooruit.
Daar waar er voor de mentor in het onderwijs steeds meer voor een coachende rol wordt gekozen, groeit de vraag naar coaches in het onderwijs enorm.
Ook persoonlijke coaching voor leerkrachten krijgt steeds meer voet aan grond, aansluitend op ontwikkelingsvragen of gekoppeld aan een training. Dit geld ook voor startende docenten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Wil jij je ontwikkelen tot een effectieve zelfverzekerde coach? Neem dan contact op.

Opdracht op maat

Heeft u een specifieke leervraag of staat wat u zoekt er niet tussen? Neem gerust contact op.

Keynote

Zoekt u een kick-off voor een studiedag, trainingstraject of nieuw te varen koers, een enthousiaste, energieke spreker die weet te boeien. Dan kan ik meer voor u betekenen. Impact makend door gebruik van storytelling, aansluiting op de actualiteit, creëren van een burning platform, zal ik het publiek activeren.